PMIC - भोल्टेज विनियामकहरु - लामबद्ध + Switching

निर्माता भाग संख्या निर्माता वर्णन मात्रा उपलब्ध छ एकाई मूल्य अर्डर
EZ6303QI Intel TRIPLE OUTPUT POWERSOC 1 X 2.2A 20468
EZ6301QI Intel TRIPLE OUTPUT POWERSOC 1X1.5A BU 20805