सेन्सर, Transducers

एक सेंसर मापन जानकारी सक्छन् उत्पादन, प्रसारण, प्रक्रिया, स्टोर, प्रदर्शन, रेकर्ड महसुस र महसुस जानकारी नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ कि एक पत्ता लगाउने यन्त्र हो।

उपश्रेणी द्वारा खोजी गर्नुहोस्